Vanuit het budget van de stichting, zie hieronder staande Financiële verantwoording, zijn intussen diverse projecten ondersteund.
Financiële verantwoording

Eigen middelen:
Verkoop Appartement Benidorm, Spanje                         € 94.680,00
Afrekening Bemiddeling Spaanse Accountant                     - 2.825,00
Totaal                                                                                  € 97.505,00
 
Van deze inkomsten zijn de begrafeniskosten van de schenker, Mw. M.J.J.Spoor en de kosten voor de afwikkeling van de erfenis afgegaan, totaal € 13.242,45.
Als werkkapitaal zijn we begonnen met € 84.262,55

Bijdragen Franstalige activiteiten

16-01-2014
Communité Cretienne te Best                                                        € 1.200,00
Pastor M.M.Mavinga                                                                      -  1.285,00
Pastor M. Sefierno te Tienen                                                          -    150,00
Bijbels Ark des Verbonds, Nijmegen via pastor E.Mfuamba          -    204,87
Kerk van het Nieuwe Verbond, via Ds. José Ngindu, Tilburg         -  1.500,00